ΓER YIDIS UMEΓNAS FERḤAT XENNIC

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Ferḥat Xennic n tama Sedduq di Vgayet, d ameɣnas n ufraniman n tmurt Taqvaylit, ssawlen-as-d ad iεeddi ɣer uxxam n temsulta tamhersant tazzayrit.

Akken i t-yenna Ferḥat di uẓeṭṭa ametti Facebook; mi iεedda ɣer uxxam n temsulta, nnan-as-d atan yettili-d unadi fell-as ɣef temsal yeqqnen ɣer tsertit ladɣa tivedyutin i d-ixeddem deg wannar.

Adavu amesvaṭli yevɣa ad yerr tamurt Taqvaylit ddaw uzaglu n temhersa. Γef waya amussu n ufraniman ad d-iger tiɣri akk i yiqvayliyen ad sezdin iɣallen n tddukli akken ad qarεen lḥers, acku taluft-a teεna akk iqvayliyen d leεnaya n tmurt Taqvaylit. Akken i as-yenna Maεṭub Lwennas: » Win i ak-yennan d acu i d tafat ini-as d iɣallen yedduklen. »

SIWEL 041413 JUI 21