AD D-TUƔAL TEJMILT I MASIN UHAṚUN DEG TEFRIT, ASS N 22 DEG MAYYU

TIFRIT (SIWEL) — Ilmend n usmekti n umulli wis 25 n tmettant n umeɣnas-anaẓur Masin Uhaṛun, tuqqna n MAK-Aqvu, akked tuqqna tasdawant n usammar, grent-d tiɣri i Yiqvayliyen d Teqvayliyin, iwakken ad d-ilin(t) s waṭas deg taddart n Tefrit, ass n 22 deg waggur-agi n mayyu ɣef 15H30. Iwakken ad rren tajmilt i yiwen seg yitran i d-tefka tmurt Taqvaylit.

I usmekti, d Masin Uhaṛun i s-yennan : « Ma yella aɛebbuḍ yettruẓu irgazen, nekk aɛebbuḍ-iw ad t-ččareɣ d ivlaḍen. »

Yidir@aqvayli
SIWEL 171520 MAI 21