« D IDURAR I D LEƐMER-IW » M – LWENNAS

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Tultya n wannar s yisem urgaz d umeɣnas ameqqran n tmurt Taqvaylit Maεṭub Lwennas, di taddart n Tiɣilt n Mexluf i d-yezgan di tama n Uqvu, dayen i yernan iseɣ d wazal i yimezdaɣ n tama-ayi irefden isem n Maεṭub Lwennas, s yisem-is d azamul n umennuɣ ɣef tlelli d tnekkit n tmurt Taqvaylit d tmazɣa s umata.

Tulya n wannar Maεṭub Lwennas, tella-d s tekkin n yimezdaɣ d yimeɣnasen nniḍen am Ɛevd Slam Ɛevdnur. Rnu ɣur-s, ayen i yernan cvaḥa i tadaynt i d-yellan deg taddart n Tiɣilt n Mexluf, d anayen aqvayli d umaziɣ irefden imezdaɣ s tfenṭaẓit deg umkan n tedyant.

D amedya i tudrin nniḍen n tmurt Taqvaylit ad ḍefrent avrid n taddart n Tiɣilt Mexluf, ad refden izumal n tmurt Taqvaylit deg leqdicat i yecvan wiyi akken ad qqimen deg cfawat yerna ad twaḥrazen i tsuta i d-iteddun.

SIWEL 130920 AVR 21