TAMHERSA TAZZAYRIT, TALUFT AQVAYLI UR D-ITTEGRAY ( L’OPÉRATION ZERO KABYLE)

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Taggara-ayi adavu azzayri yeffeɣ akin i tilas, taluft aqvayli ur d-ittegray neɣ  » l’opération zéro Kabyle » d tin tseqdac Lezzayer ɣef yiqvayliyen akken yevɣu yili uxemmem-is.

D taztart n yismawen n yiqvayliyen i wumi d-ceyεen ijerdarmiyen n temhersa tazzayrit d lḥers i d-seɣlin ɣef imunanen iqvayliyen d yimeɣnasen nniḍen iqedcen s tiktiwin-nsen ɣef tmurt taqvaylit, tuṭtfa n Lwennas Ḥemzi, d yimeɣnasen nniḍen n umussu n MAK, lḥers i kemmel ɣer uselway aqdim n MAK Buεziz At Cebbib i yellan akka tura di lḥevs leεṭil 5 wussan ɣer deffir, tamsalt ur teqqim ara kan dayi, ijerdarmiyen n temhersa ceyεen-asen-d i yimeɣnasen nniḍen gar-asen: Busaεd Baca, Lewnis Cemlil, Lḥusin Ɛazem, Qader Weld Ɛevslam. Ḥemmu Bumedyen daɣen i yettmeslayen s yisem n umusu Agraw i tmurt Taqvaylit RPK ceyεen-as-d ijerdarmiyen n tmurt tahersant iḍelli 25/06/2021.

Deg usarag i yellan ass-a di Bakaru di Vgayet i yexdem Nurdin Ayt Ḥemmuda, aεeggal aqdim n ukabar RCD yettwaṭṭef tameddit-ayi ɣer taggara n usarag-ines deg uvrid-is n tuɣalin ɣer uxxam.

Adavu amhersan, yettkemmil deg leqdicat-is n lḥers d tuṭṭfa ɣer leḥevs imeɣnasen iqvayliyen ladɣa wiw yettnaɣen ɣef tiktiwin-nsen. Γef waya amussu n ufraniman n tmurt Taqvaylit, ad iger tiɣri i yiqvayliyen d tudrin i tddukli afus deg ufus mgal lḥers i d-yeɣlin ɣef tmurt Taqvayli.

Ma nessusem ad aɣ-mḥun, adavu amhersan ur isemgarad ara gar uqvayli d wayeḍ akken tevɣu tikli-s neɣ tikti-ines.

SIWEL 262244 JUI 21