TASUSMI, UR TETTILI D TIFRAT

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Tameddit wass-a di teɣdemt tamhersant di Draε Lmizan di Tizi wezzu εeddan 05 imeɣnasen n tmurt Taqvaylit i yettwaṭfen ussan iεeddan sɣur ijerdarmiyen n tmurt lezzayer anda amzarfu n tmurt tamhersant yeḥkem fell-asen ad qqimen deg lḥevs leεḍil. Imeɣnasen gar-asen yella:

  • Buεziz At Cebib
  • Ḥusin Ɛazem
  • Hemmu At Bumedyen
  • Busaε Baca
  • Belεid Ɛmer Xuǧa.

Adavu amesvaṭli, iεewel-d ɣef yiqvayliyen akken yebɣu yili uxemmem-is; aneggaru, d Nurdin At Ḥemmuda akken i d-yeffeɣ yisali akka tura, iεedda ula d netta di craε di Lezzayer tamanaɣt, amzarfu yeḥkem fell-as daɣen ad yeqqim di lḥevs leεḍil.

Taluft « aqvayli ur d-yettggray » ( l’opération kabyle) iseqdac udavu taggara-yi tettimɣur deg wannar di tmurt Taqvaylit. Aɣref aqvayli ma yessusem ad yettwamḥu deg wakal-is. Taluft-ayi d taluft n yiseɣ i yal taqvaylit d uqvayli.

SIWEL 272135 JUI 21