I USELLEK D UVEDDI ΓER YIDIS  CAFIQ MǦAHED

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Cafiq Mǧahed, mmi-s unaẓur ameqqran Mǧahed Ḥamid, yettidir deg yir tagnit di lḥevs n El Ḥerrac, d ass wis 37 i d-yewwi mebla učči, sebba ɣef tiktiyin-ines mgal adavu amhersan. Tazmert-is d tin ur nsefraḥ ara seg wass ɣer wayeḍ. Imestanen d twacult-is, ɣas tteεraḍen akken ad sḥevsen aneḥvus ɣef wučči akken ur d-ttuɣal ara twaɣit i as-yeḍran i Kamal Ddin Fexxar.

Cafiq Mǧahed am yimeḥvas iqvayliyen, uḥwajen ad nili ɣer yidis-nsen deg wannar akken ad ten-d-nekkes gar tuccar udavu amesbaṭli, akken daɣen ilaq ad ilint tigawin s-way-s ara d-nsellek imeɣnasen yellan deg lḥevs di lbaṭel.

SIWEL 152218 JUI 21