MA NESSUSEM AD AΓ-MḤUN

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL)  — Lawan-ayi ifuk ucaraε 05 n yimeɣnasen : Ḥusin Ɛazem, Buεziz At Cebbib, Ḥemmu Bumedyen, Belεid Ɛmer Xuǧa; Busaε Baca, εeddan ass-a di teɣdemt n Tizi Wezzu, tiririt ad teffeɣ tameddit n wass-a.

Akken i tella tiɣri i unejmuε i wass-ayi 12/07/2021, aṭas imeɣnasen d yiqvayliyen ladɣa n Wat Ɛebd Lmumen D agni yeɣran ivedden sdat n teɣdemt akken ad ilin ɣer yidis n yimeḥvas anda isuturen ad asen-d-serḥen s lεejlan.

Adavu azzayri amhersan, yewwet s wayen yezmer akken ad irreẓ anejmuε-ayi, anda aṭas imeɣnasen i d-yusan ttwaṭṭfen gar-asen anda yella umeɣnas ƐebNur Ɛebd Slam Xaled Tazaɣart, Murad At Mimu d wiyeḍ…

Iusmekti, iḍelli i d-tella tikli tameqqrant n yiqvayliyen di tmanaɣt-n Fransa Paris, anda suturen i tuddsiwin tigreɣlanin akken ad d-skecment iman-nsen mgal lḥers n udavu amhersan i d-yeɣlin ɣef tmurt Taqvaylit.

Amussu n ufraniman MAK d unavaḍ uεḍil aqvayli, xedmen-d tiɣri yakan akk i yiqvayliyen i tddukli akken Tevɣu tili tmuɣli tasertant akken asezdin iɣallen mgal tamhersa tazzayrit; akken daɣen i d-yessawel umussu le MAK i usnerni d useǧhed n tigawin deg wussan i d-iteddun deg umaḍal akken ad taweḍ tiɣri ɣer lǧnas.

SIWEL 121723 JUI 21