TAMURT TAQVAYLIT : GAR LḤIF D UNFAFAD N COVID 19

TMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — M’ara tekker tmes di kra n tamnaṭ n tmurt Taqvaylit, d imezdaɣ-is i tt-yesnusuyen.

M’ara d-medlen yiberdan s yideflawen n tegrest, d imezdaɣ i ten-ileddin s ttawilt-nsen.

M’ara d-yili umuḍin di taddart, d at taddart i s-d-ijemmɛen tadrimt s wayes ara d-idawi.

M’ara d-yili leqdic ɣef : yidles, addal, tawennaṭ, … d imezdaɣ i d-yettaken tadrimt i waya.

M’ara d-uɣalen yinelmaden ɣer uɣerbaz, di tal taddart d imezdaɣ i d-ilehhun d wid ur nesɛi iselsa neɣ dduzan n leqṛaya.

Mi d-yezzi unfafad n kuṛuna, d Iqbayliyen n yinig (La diaspora) i d-yettaznen idrimen, d at tedrimt, d wat lxirṛ, i d-yettaken tallelt, kra s tedrimt, kra s wallalen, d imezdaɣ n tudrin i t-yettmagaren s tdukli ɣas ma yella s yifassen-nsen d ilmawen.

I MELMI AKKA A YIQBAYLIYEN N YISEƔ, D TIRRUGZA, ARA TEKKSEM DDEL-AGI I D-YEƔLIN FELL-AWEN, ƔEF WARRAW-NWEN, ƔEF TMURT-NWEN…

Anida tella dewla n Lezzayer ?
Anda yella uselway n Lezzayer ?
Anida llan yineɣlafen n Lezzayer ?
Anda yella lpitṛul n Lezzayer ?
Anda yella lɛeskeṛ n Lezzayer ?
Anda yella ugdud n Lezzayer ?

Tadrimt n Lezzayer tečča-tt Falasṭin, tečča-tt Ṣeḥra Taɣeṛvit, ččan-tt yigennuren, ččan-tt yiqemqumen, ččan-tt yiserdasen-nni iɛlayanen, ččan-tt yiqazzaben, d yicekkamen n udavu, i yecvan Naɛima Ṣalḥi, Bengrina, Bensdira, d wiyaḍ.

Lezzayer teḥwaǧ Aqvayli i twaɣit kan, … Aqvayli yeṛwa seg-s tiwuɣa, ṣaḥen-ti-d : Leḥbusat, lkaẓirnat, leǧwameɛ, … Ma d sviṭarat ɣlin, iɣervazen yečča-ten wuzzu…

Ilaq Imaziɣen, d yigduden-nniḍen yenḥafen, yettidiren ddaw temharsa, ad aɣ-d-fken afud, acku d timunent n tmurt Taqvaylit ara d-yerren asirem i yiɣerfan akk n Tmazɣa, d yiɣerfan akk yeffuden tilelli deg umaḍal.

Tamurt n Yiqvayliyen, ilaq ad ti-d-yuɣal ṛṛay gar yifassen-is, d arraw-is kan i izemmren ad d-ddun fell-as, … Ɣef waya ass-a yewwi-d akk ɣef Yiqvayliyen d Teqvayliyen ad sdakklen(t) tuyat(t) ad d-nnaɣen s wevrid n talwit ɣef uzref agraɣlan « AFRANIMAN », d azref-a kan ara ken-yessuffɣen ɣer tlelli, ɣer tafat, …

Tudert i ugdud Aqvayli
Timunent i tmurt Taqvaylit

Sɣur : Itri n TLELLI

SIWEL 302336 JUIL 21