AGDUD AQVAYLI D WIN IBEDDEN I LEVDA, ITEDDU ƔEF TLELLI-INES D YISEƔ-INES

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Agdud Aqvayli d win ibedden i levda, iteddu ɣef tlelli-ines d yiseɣ-ines. Iteddu ilmend n tegmat d tdukkli d tayri. Aɣref Aqvayli yettzuxxu s tnekkit-ines, d iẓuran-ines. D win yesseḥbiberen yal ass ɣef Teqvaylit-is.

Ad siwleɣ i uɣref Aqvayli, i yilmeẓyen-is, ad siwleɣ i warrac n tmurt iwakken ad akin akken ma llan, ad begsen i umennuɣ ɣef tlelli n Teqvaylit. Ad azneɣ i uɣlan Aqvayli, i wid yettawin Taqvaylit deg wul-nsen. Ad siwleɣ i ussirem ar tegmat, ad nkiɣ i yigensasen tmurt ar tiddin n umussu ilmend n tlelli Taqvaylit, tadukklant. D kunwi yennuɣen acḥal d iseggasen ɣef Lezzayer, tqublen uguren ilmend n tlelli n Yizzayriyen, maca ulac acu i d-wwim d nnfeε i kunwi.

Agdud Aqvayli assirem-ik d win iǧehden, amezruy-ik d axlaf, ekker, vges ihi am yiwen umdan alma d tagara n umennuɣ. Tikkin-ik deg umennuɣ, ssarmeɣ-tt seg wul i yal yiwen d Aqvayli iḥemmlen tamurt-is. Iyyaw ar yiwen umennuɣ iwakken ad nili d ilelliyen.

Aɣref Aqvayli, nettnaɣ akken ma nella i tmunnent n tmurt Taqvaylit. Ad nessemlil deg yiwen yiger iwakken ad naweḍ yal yiwen anda yella, d wanda yettili. Assirem-nneɣ d win aɣ-yessiwḍen ad nergu, ad nedukkel, ad niǧhid am wuzzal i lebni n tmurt Taqvaylit, iwakken ad as-nzfk amḍiq tuklal deg umaḍal. Aṭas i nefka deg wukud-nneɣ d tezmert-nneɣ, d tadukkli-nneɣ ara ad yerren ayen nefka.

Yessefk ad nemdel fell-aɣ ayen iruḥen d akud, iwakken ad naru tura yakan amezruy d yimal. Axeddim-nneɣ yebna ɣef ussirem aseflan i tarwa d warraw-nneɣ. Tisutwin i d-iteddun d tin yettrajun deg-nneɣ aṭas. Ideddicen n yiḍelli ad qqimen d cfawat kan, d iwtayen n zik. Tiddin tamaynut d tin n tidet, kker-t ihi ad nali ɣef yiwen uɣerrabu n Teqvaylit, ara yawḍen ɣer tlelli.

Aɣref Aqvayli, tarennawt-nneɣ tettaẓeḍ, d tamsalt n lebɣi d ussirem. Agdud Aqvayli eǧǧ kan lebɣi-ik yeldi, tayri i tettawiḍ deg wul-ik i wakal-ik i tmurt-ik ad xedmen deg-k d aserdas n talwit, ara ad yawin akk allalen i useḥbiber n tmurt-ik. Ur nḥemmel tizzli n yidammen d takriḍt, nḥemmel tudert zeddigen, ilaq fell-aɣ ad nekker i yimal-nneɣ iɣ-yettrajun.

Yessawal-d umezruy iwakken ad nevnu tamurt-nneɣ, aɣlan-nneɣ, ad nḥudd ɣef ugdud-nneɣ mgal takriḍt.
Taqvaylit n uzekka ad tili d tanagit n yal yiwen. Tisutwin i d-iteddun ad sbeɣsent tizemmar-nwen. D kunwi i d-yefkan udem lεali d yiseɣ. Yiwen ur isell n yinemgalen-nneɣ, i yettnadin ad smendgen times gar-nneɣ. Dukklet, myaḥammel-t gar-awen. D tadukkli kan ara yerren aεdaw ar deffir, acku d win yettagaden aya. S tagi kan i nezmer ad nwexxer fell-ak inemgalen nesεa. Nezmer i yal taɣawsa, tarennawt-nneɣ la tettraju, tazmert tella yid-nneɣ, neḥrec yakan. Nukni d tidet, nutni d tikerkas, nḥemmel tudert, nutni bɣan lmut d uɣuccu. Nḥemmel tayri, tḥemmel-aɣ, nevɣa tudert. Nukni d imal, yyaw ihi i tlelli d trennawt.

Ameɣnas Rabah Ilourmane
SIWEL 151830 JUI 21