TIKLI ƔER TLELLI

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Ɛeddan 152 wussan yakan segmi yettwaker Lwennas Ḥemzi seg tumurt Taqvaylit ɣer lḥevs n udavu amesvaṭli. Lwennas, d ameɣnas i yessawalen i tuɣalin n leεnaya i uɣref aqvayli, i yessawalen i tudert d tlelli d tmunent i tmurt Taqvaylit s talwit. D acu kan, ɣas as ma d ameḥvus n tfekka, s tiktiwin yesεa mazal-it d ilelli yerna ha-t-an gar-neɣ.

Avrid ideg yella Lwennas, yenǧer-it-id umezruy s lḥers i d-yeɣlin ɣef yirgazen i t-yezwaren, fkan tudert-nsen d asfel akken ad temɣi tikti n tlelli deg wallaɣ n yal aqvayli, tikti s wacu ara neɣḍel tatut d lbaṭel i aɣ-d-yewḍen ɣer yimnaren.

Tamhersa d lḥers ur ttidiren ara ilevda ma aɣref yuki ɣef yizerfan-is ad iseḥviver fell-asen d useḥviver ɣef tikli ara t-yawin ɣer tlelli-ines

Tilelli i Lwennas Ḥemzi d Ǧamal Azeεim
Tudert d tmunent n Tmurt Taqvaylit.

Fawzi At Yexlef
SIWEL 061150 MAR 21